email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

23/01/2016 8:09:23 Sáng


Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2016.
Xem chi tiết tại đây.