email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/01/06 6:28:07 AM


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 22 tháng 01 năm 2016
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong,
Quận 7, TP.HCM
3. Nội dung và chương trình đại hội: Theo Thư mời và Chương trình đại hội đính kèm.
4. Thời gian xác nhận tham dự Đại hội:
Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội” (mẫu được gửi kèm theo Thư mời và đăng trên website công ty) trước 17 giờ 00 ngày 19/01/2016 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ hoặc số fax dưới đây:
Bà Mai Quỳnh – CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 5412 2948 – 0983.744.547 Fax: (84-8) 5412 2947

5. Các tài liệu liên quan:
– Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem chi tiết tại đây
– Chương trình đại hội xem chi tiết tại đây
– Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xem chi tiết tại đây

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Trân trọng thông báo!