email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2017/03/10 2:15:13 AM


Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
ChTch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trng kính mời Quý Cổ
đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201
7 với những nội dung cụ thể sau:
1. Thời gian: 13 gi30, ngày 24 tháng 03 năm 2017
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Nhà hàng Hoàng Triều
R1-49 KP Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong,
Qu
ận 7, TP.HCM
3. Nội dung và chương trình đại hội: Theo Thư mời và Chương trình đại hội đính kèm.
4. Thời gian xác nhận tham dự Đại hội:
Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội” (mẫu được gửi kèm theo Thư mời
và đăng trên website công ty) trước
17 gi00 ngày 21/03/2017 (tính theo dấu bưu điện) theo địa
ch
hoặc số fax dưới đây:
Bà HUỲNH MỸ MỸ– CÔNG TY CPHN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Quận 7,
TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 5412 2948 – 0939.28.39.39 Fax: (84-8) 5412 2947
5. Các tài liệu liên quan:
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem chi tiết tại đây
Chương trình đại hội xem chi tiết tại đây
– Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xem chi tiết tại đây
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời
họp.
Trân trọng thông báo!