email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2018/12/28 4:00:53 PM


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 11 tháng 01 năm 2019
2. Địa điểm: Nhà máy chi nhánh Công ty cổ phần Minh Hữu Liên – Long An
Lô B22, đường D2, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức , tỉnh Long An – Việt Nam
3. Nội dung và chương trình đại hội: Theo Thư mời và Chương trình đại hội đính kèm.
4. Thời gian xác nhận tham dự Đại hội:
Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội” (mẫu được gửi kèm theo Thư mời và đăng trên website công ty) trước 16 giờ 00 ngày 09/01/2019 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ hoặc số fax dưới đây:
Huỳnh Mỹ Mỹ – CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (0272) 363 7960 – 0988.186.600 Fax: (028) 5412 2947

5. Các tài liệu liên quan:
– Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem chi tiết tại đây
– Chương trình đại hội xem chi tiết tại đây
– Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xem chi tiết tại đây

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Trân trọng thông báo!