email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo về việc ông Lưu Chí Vinh không còn là cổ đông lớn

01/12/2016 2:09:22 Sáng


Thông báo về việc ông Lưu Chí Vinh không còn là cổ đông lớn.
Xem chi tiết tại đây.