email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806
LATEST NEWS
Đội Minh Hưu Liên tham dự giải bóng đá ngành Thép lần 2(2016-2017)

Lễ khai mạc giải bóng đá ngành thép lần 2 – 2016

Lễ khai mạc giải bóng đá ngành thép lần 2 diễn ra sôi động

Đọc tiếp

Trưởng đoàn cùng Ban huấn luyện Đội Minh Hữu Liên

Bản tin bóng đá Giải bóng đá Ngành thép 2016 – 2017

Minh Hữu Liên tham dự với tư cách khách mời

Đọc tiếp

ACTIVITY IMAGES
COMPANY INFOMATION

NEWS

Lễ khai mạc giải bóng đá ngành thép lần 2 – 2016

Lễ khai mạc giải bóng đá ngành thép lần 2 diễn ra sôi động

Bản tin bóng đá Giải bóng đá Ngành thép 2016 – 2017

Minh Hữu Liên tham dự với tư cách khách mời

Giải bóng đá ngành thép lần 2, mùa giải 2016 – 2017: ‘Thép’ lại mở hội

Gần 500 triệu đồng tiền tài trợ, tiền còn lại của mùa giải trước