email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806
LATEST NEWS
b14ddb8b0479ff27a668

Khai trương văn phòng công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Khai trương văn phòng công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Địa chỉ: 41-43, đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7.

Đọc tiếp

IMG_2609

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/02/2020 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đọc tiếp

ACTIVITY IMAGES
COMPANY INFOMATION

NEWS

Khai trương văn phòng công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Khai trương văn phòng công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Địa chỉ: 41-43, đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/02/2020 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kỳ du lịch Phan Thiết–Ngày hội gia đình Hữu Liên Group 2017

Tổ chức nghỉ mát định kỳ cho cán bộ công nhân viên