0
Ming Huu LienMing Huu LienMing Huu LienMing Huu LienMing Huu Lien
Lịch sử hình thành và phát triển.
f
Noi that van phong Ming Huu Lien

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 6,5 tỷ đồng và quy mô nhà xưởng với diện tích là 8.131,8 m2.

Đặt trụ sở tại địa chỉ R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7.

Phát hành cổ phiếu và chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán MHL.Xem thêm
Copyright 2012 MingHuuLien.