email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn

2019/06/27 2:53:45 AM

Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh 2019

2019/03/11 9:17:44 AM

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh

2019/01/28 9:22:24 AM

Thông báo giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2018/12/28 4:00:53 PM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên

2018/12/03 4:40:13 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – TB Ký hợp đồng kiểm toán 2018

2018/04/15 11:16:20 PM

CBTT – TB Ký hợp đồng kiểm toán 2018. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu – Trần Tuấn Minh.

2018/03/21 5:17:39 AM

Thông báo giao dịch cổ phiếu – Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2017/11/14 2:19:34 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.Xem chi tiết tại đây.

Thông cáo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

2017/06/30 2:27:43 AM

Thông cáo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2017/03/10 2:15:13 AM

Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung […]

12