email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo

Báo cáo tài chính năm 2022

30/12/2022 10:53:24 Sáng

Báo cáo tài chính năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

20/10/2022 5:59:12 Chiều

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

CBTT Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

18/08/2022 5:45:55 Chiều

CBTT Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.Xem chi tiết tại đây.

CBTT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 8 tháng 8 năm 2022

08/08/2022 6:17:43 Chiều

Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 8 tháng 8 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

20/07/2022 1:59:07 Chiều

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/07/2022 5:25:12 Chiều

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo hủy chốt danh sách cổ đông 050722/TB-MHL

14/07/2022 3:59:08 Chiều

Thông báo hủy chốt danh sách cổ đông 050722/TB-MHL . Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản

14/07/2022 3:33:37 Chiều

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản.Xem chi tiết tại đây.  

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành

05/07/2022 9:09:20 Chiều

Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu và ký kết hợp tác với công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

02/06/2022 3:38:54 Chiều

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.