email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Thông báo

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

2021/07/20 3:46:04 AM

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Lê Diệu Trung

2021/06/25 5:00:38 PM

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Lê Diệu Trung. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Bội Bội

2021/05/20 8:13:46 AM

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Bội Bội. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Huỳnh Bội Bội

2021/04/15 7:47:26 AM

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Huỳnh Bội Bội. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin 24h – địa điểm kinh doanh Bình Dương

2021/01/06 9:31:16 AM

Công bố thông tin 24h – địa điểm kinh doanh Bình Dương. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

2020/12/29 9:23:16 AM

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024. Hồ sơ đính kèm: 1. Thông báo đề cử TV HĐQT 2. Sơ yếu lích lịch TV HĐQT 3. Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT 4. Đơn ứng cử TV HĐQT 5. Định hướng hoạt động của TV […]

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2020/12/28 9:15:04 AM

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Thông báo v/v thành lập địa điểm kinh doanh mới

2020/12/24 7:10:09 AM

Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh mới. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị.

2020/12/15 7:55:52 AM

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

2020/11/27 9:40:45 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem chi tiết tại đây.

12345