email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Bội Bội

20/05/2021 8:13:46 Sáng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Bội Bội. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Huỳnh Bội Bội

15/04/2021 7:47:26 Sáng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ,người có liên quan Huỳnh Bội Bội. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin 24h – địa điểm kinh doanh Bình Dương

06/01/2021 9:31:16 Sáng

Công bố thông tin 24h – địa điểm kinh doanh Bình Dương. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

29/12/2020 9:23:16 Sáng

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024. Hồ sơ đính kèm: 1. Thông báo đề cử TV HĐQT 2. Sơ yếu lích lịch TV HĐQT 3. Giấy ủy quyền ứng cử TV HĐQT 4. Đơn ứng cử TV HĐQT 5. Định hướng hoạt động của TV […]

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

28/12/2020 9:15:04 Sáng

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Thông báo v/v thành lập địa điểm kinh doanh mới

24/12/2020 7:10:09 Sáng

Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh mới. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị.

15/12/2020 7:55:52 Sáng

Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

27/11/2020 9:40:45 Sáng

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem chi tiết tại đây.

Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

13/11/2020 9:16:59 Sáng

Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường

12/08/2020 4:24:19 Sáng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 bất thường. Xem chi tiết tại đây.