email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Đại hội cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

12/01/2019 5:43:50 Chiều

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

12/01/2019 5:42:10 Chiều

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/12/2018 4:00:53 Chiều

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018

18/12/2017 3:27:11 Chiều

Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

17/03/2017 5:06:01 Chiều

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.Xem chi tiết tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

23/01/2016 8:16:11 Sáng

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

23/01/2016 8:10:52 Sáng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

23/01/2016 8:09:23 Sáng

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

06/01/2016 6:28:07 Sáng

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

05/01/2016 7:03:04 Sáng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên