email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Báo cáo

CBTT Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/02/2023 5:59:33 Chiều

CBTT Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính năm 2022

30/12/2022 10:53:24 Sáng

Báo cáo tài chính năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

20/10/2022 5:59:12 Chiều

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/07/2022 7:47:24 Chiều

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

20/07/2022 1:59:07 Chiều

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.Xem chi tiết tại đây.

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022

14/05/2022 5:33:16 Chiều

Giải trình báo cáo tài chính so với báo cáo soát xét kiểm toán năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

14/05/2022 4:23:37 Chiều

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

22/04/2022 1:19:17 Chiều

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Trần Tuấn Minh

07/04/2022 11:39:38 Sáng

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Vương Thành Phát

05/04/2022 11:39:24 Sáng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Vương Thành Phát. Xem chi tiết tại đây.