email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Báo cáo

BCTC Quý 4 năm 2018

20/10/2018 8:26:56 Sáng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

BC tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

19/07/2018 3:50:40 Sáng

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018.Xem chi tiết tại đây.

BCTC quý 3 năm 2018

19/07/2018 3:46:59 Sáng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018.Xem chi tiết tại đây.

BCTC Bán niên soát xét 2018

14/05/2018 8:55:03 Sáng

BCTC Bán niên soát xét 2018. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Trần Tuấn Minh năm 2018

17/04/2018 9:57:57 Sáng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Trần Tuấn Minh năm 2018.Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

17/04/2018 9:56:39 Sáng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018.Xem chi tiết tại đây.

CBTT – TB Ký hợp đồng kiểm toán 2018

15/04/2018 11:16:20 Chiều

CBTT – TB Ký hợp đồng kiểm toán 2018. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

20/01/2018 9:36:05 Sáng

Báo cáo tài chính quý I năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính năm 2017

16/12/2017 7:52:59 Sáng

Báo cáo tài chính năm 2017.Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

28/10/2017 7:59:08 Sáng

Báo cáo quản trị công ty năm 2017.Xem chi tiết tại đây.