email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Báo cáo

BCTC Quý 2 năm 2020

20/04/2020 9:05:26 Sáng

BCTC Quý 2 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

17/01/2020 3:33:01 Sáng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính 2019

27/12/2019 2:47:23 Sáng

Báo cáo tài chính 2019. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

18/10/2019 7:59:43 Sáng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

22/07/2019 6:31:40 Sáng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

15/05/2019 2:31:18 Sáng

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

22/04/2019 3:27:43 Sáng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

24/01/2019 4:10:01 Sáng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

18/01/2019 8:28:17 Sáng

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính năm 2018

26/12/2018 6:25:09 Sáng

Báo cáo tài chính năm 2018. Xem chi tiết tại đây.