email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Nghị quyết hội đồng quản trị

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty

03/03/2020 6:07:16 Sáng

NQHĐQT – Thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty. Xem chi tiết tại đây.

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên

03/03/2020 6:00:35 Sáng

NQHĐQT- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc

29/02/2020 2:10:01 Sáng

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi chức danh Tổng giám đốc. Xem chi tiết  tại đây.

Nghị quyết hội đồng quản trị 2014

22/04/2014 4:18:31 Sáng

Nghị quyết hội đồng quản trị 2014.Xem chi tiết tại đây.