email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0902 013 806

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch

2008/01/05 10:06:15 AM

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
(Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
cấp lần đầu ngày 30 tháng 08 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 28/07/2009)