email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Bản cáo bạch

2008/01/05 10:06:15 AM


CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
(Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
cấp lần đầu ngày 30 tháng 08 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 28/07/2009)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Tổng số lượng niêm yết : 2.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị niêm yết : 20.000.000.000 đồng
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Trụ sở : Lầu 8, 2A-4A Tôn Đức Thắng. Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : (84.8) 3824 5252 Fax : (84.8) 3824 5250
Website : www.ey.com
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SBS)
Trụ sở : 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (84.8) 6268 6868 Fax: (84.8) 6255 5957
Website : www.sbsc.com.vn
Email : info@sbsc.com.vn

Xem chi tiết tại đây.