email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0869 788 934

Thông báo

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

18/02/2020 2:30:23 Sáng

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ năm 2020

14/12/2019 8:51:45 Sáng

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn

27/06/2019 2:53:45 Sáng

Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh 2019

11/03/2019 9:17:44 Sáng

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh

28/01/2019 9:22:24 Sáng

Thông báo giao dịch cổ phiếu Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/12/2018 4:00:53 Chiều

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại […]

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên

03/12/2018 4:40:13 Sáng

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Xem chi tiết tại đây.

CBTT – TB Ký hợp đồng kiểm toán 2018

15/04/2018 11:16:20 Chiều

CBTT – TB Ký hợp đồng kiểm toán 2018. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu – Trần Tuấn Minh.

21/03/2018 5:17:39 Sáng

Thông báo giao dịch cổ phiếu – Trần Tuấn Minh. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

14/11/2017 2:19:34 Sáng

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.Xem chi tiết tại đây.