email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo về việc bà Lưu Thục Bình không còn là cổ đông lớn

05/12/2016 3:39:09 Sáng


Thông báo về việc bà Lưu Thục Bình không còn là cổ đông lớn.
Xem chi tiết tại đây.