email: info@minghuulien.com
  • LIÊN HỆ HOTLINE
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
  • 0902 013 806

Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn

27/06/2019 2:53:45 Sáng


Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn.

Xem chi tiết tại đây.