email: info@minghuulien.com
  • CONTACT HOTLINE
    FOR INFOMATION
  • 0869 788 934

Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn

2019/06/27 2:53:45 AM


Thông báo về việc Công ty cổ phần ĐTPT TMDV Vận Tải 168 không còn là cổ đông lớn.

Xem chi tiết tại đây.